S.T.M. Verpleegkundige in de wijk

Sippie Timmerman-Meindertsma

Wijkverpleegkundige thuiszorg verlenen

De Snikke 12, 9123 KH Mitselwier (Metslawier)

KVK-nummer: 92660576